Historik

Brattvalls jaktskytteklubb från 1959 till idag

Klubben bildades 1959, men redan 1958 började banan i Brattvall att byggas av entusiasterna, Carl och Elsy Andersson samt Birger Fager.

Banan var belägen på Calles och Elsy´s gårdstomt. Bestod av en älgskyttebana, där man både sköt stående och löpande älg, och banan var öppen i princip dygnet runt. I början fanns inte någon elmotor, utan man vevade älgfiguren fram och åter vid löpande. Det innebar också att man själv kunde reglera hastigheten eller tvärt stanna figuren om man kände skytten och ville vara lite busig.

1961 fick man ett bidrag av MoDo, så att en el-motor kunde inköpas. 1962 blev banan godkänd för märkesskjutning. På 60- och 70-talet hade klubben runt 100 medlemmar/år. Banan var i stort sett en regional företeelse. Alla kände alla, de flesta från byn Brattvall var engagerade och blev man kaffesugen så gick man bara in till Elsy, så blev man bjuden på fika. Det innebar också att klubben, trots att banan låg mitt i byn, aldrig fick några klagomål – förutom ett, men han flyttade ganska snart.

P.g.a att den gamla banan låg mitt i byn, och att det fanns ett starkt önskemål om att utvidga den och vetskapen om nya bullermiljökrav för skjutbanor, så insåg alla att någon utbyggnad av den befintliga banan inte var att tänka på.

1987 beslutade man om en planering av en ny skjutbana som skulle placeras i anslutning till Rödå – Tavelsjö skytteförenings fältskyttebana. Under hösten 1987, planerades, ritades och drömdes det. I början av april 1988, började man med hjälp av bandtraktor, skala bort den meterdjupa snön nedanför Hundsjöberget. Antalet medlemmar 1988 var bara 43 st, men det var 43 st entusiastiska galningar, för antalet frivilliga arbetstimmar måste vara gigantiskt.

Ungefär lika många timmar måste alla besökare som kom lagt ner, för det var en strid ström som kom, såg och som antingen skakade på huvudet och körde därifrån eller högg tag i och hjälpte till när dom ändå var i närheten.

Den 7 juli 1988, öppnades den nya älgbanan för skytte. Den officiella invigningen skedde 1989, och sedan kom 50-metersbanan, trap och till sist skeetbanan,1990 som gjorde jaktskytteanläggningen komplett.

1989 hade medlemsantalet ökat till 110. 1997 var det 217 medlemmar och det är en siffra som vi håller oss kring även idag.

Brattvalls Jaktskytteklubb har haft tur. Flytten blev en succé. Klubben har alltid engagerat stora delar av familjen. Vi har många kvinnor som är med, både som funktionärer, skyttar och skjutledare. Barnen har fått följa med från liten ålder och börja skjuta på 50 meter med duktiga instruktörer. Varje skjutkväll för allmänheten, samt tävlingsdagar, finns det fika att köpa också.

Lämna ett svar