Jakttider i Västerbotten
Älg - Älgjakt bedrivs inom 5 typer av områden

Egentligt licensområde - A-område
Jaktområde om minst 20 ha som efter lokala förhållanden medger licensjakt om minst ett vuxet djur.
Jakttid: minst 70 dagar (i en eller flera perioder)

Särskilt licensområde - B-område
Jaktområde om minst 5 ha som inte uppfyller kraven för ett A-område. Tilldelning: ett valfritt djur.
Jakttid: 5 dagar eller kortare

Enkalvsområde - E-område
Jaktområde om minst 20 ha som inte uppfyller kraven för ett A-område. Tilldelning: en älgkalv.
Jakttid: minst 70 dagar (i en eller flera perioder)

Kalvområde - K-område
Jaktområde som inte har registrerats hos länsstyrelsen. Tillåtet att fälla obegränsat antal älgkalvar.
Jakttid: 5 dagar eller kortare

Älgskötselområde - Ä-område

Jaktområde som storleksmässigt medger vård av en i huvusak egen älgstam och följer en skötselplan.
Jakttid: minst 70 dagar (i en eller flera perioder)

Älg Första måndagen i september
Kronhjort Inom skötselområde 16 aug - 31 jan
Rådjur 1 okt - 31 dec
Rådjur Hornbärande 1 maj-15 juni och 16 aug -30 sept
 

Västerbotten
Västernorrland
Gävleborgs län
Uppsala län
Västmanlands län

Hare 1 sept - 28 (29) febr
Bäver 1 okt - 15 maj
Rödräv 1 aug -15 april
Mård 1 sept-31 mars
Grävling 1 aug 15 febr
Iller 1 sept-28(29) febr
Mink 1 juli-30 juni
Kanadagås 25 aug-31 dec
Gräsand, kricka, bläsand 25 aug-30 nov
Dalripa, fjällripa 25 aug-15 mars
Kolla i jakttabellen