Bli Medlem?

Vill du bli medlem?

I medlemsavgiften ingår:

  • på älgbana 1 och 2 är nu installerat elektriskt markeringssystem
  • du skjuter gratis på alla kulbanor
  • du skjuter till reducerat pris på hagelbanorna
  • du övningsskjuter kostnadsfritt med klubbens vapen
  • du är försäkrad under din vistelse på skjutbanan

Medlemsavgifter/år (2016)

  • 0 – 14 år Ungdomar                           20 kr
  • 15 – 25 år Juniorer                             80 kr
  • 26 – Uppåt Seniorer                         200 kr   

Pgnr: 40 30 47 – 4

Ni kan även betala för alla i familjen på inbetalningskortet.
När ni sedan kommer till banan får alla var sitt medlemskort.

 

Kommentera